„Investícia do vzdelania prináša najlepšie úroky.”

Benjamin Franklin

O nás


Občianske združenie European Pedagogical Club vzniklo 2. novembra 2012 so zámerom  podporovať kvalitu vzdelávania nielen na Slovensku, ale aj v širšom medzinárodnom kontexte.

Združujeme fyzické a právnické osoby, ktoré majú možnosť vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam i kontaktom na lokálnych trhoch ovplyvňovať vnímanie vzdelávania ako tej najcennejšej komodity, od ktorej úrovne závisí budúcnosť spoločnosti.

Medzinárodné pôsobenie nám umožňuje získavať exteritoriálne znalosti a skúsenosti, ktoré dokážeme implementovať v jednotlivých krajinách ako príklady dobrej praxe.

Spájaním progresívnych myšlienok našich členov ako odborníkov v praxi, špecialistov doma aj v zahraničí a spoluprácou so skúsenými partnermi vytvárame pokrokové vízie prenesené do reality a konkrétnych projektov.


Stanovy – Občianske združenie European Pedagogical Club

O nás
Naše ciele
Naše projekty
Výročné správy
Darujte 2%
Kontakty