„Investícia do vzdelania prináša najlepšie úroky.”

Benjamin Franklin

Naše ciele


  • Zvýšiť participáciu pedagógov na odbornom a spoločenskom dianí v oblasti školstva avzdelávania.
  • Podporovať, propagovať a prezentovať úlohu pedagóga v oblasti školstva a vzdelávania.
  • Organizovať a/alebo podporovať vzdelávacie a spoločenské aktivity pre pedagógov a odbornú verejnosť v oblasti školstva a vzdelávania.
  • Podporovať výmenu skúseností pedagogických a riadiacich zamestnancov z oblasti školstva a vzdelávania.
  • Sprostredkovať medzinárodnú spoluprácu škôl na úrovni žiakov/pedagógov/riaditeľov.
  • Podporovať európsku dimenziu vo vzdelávacích procesoch a rozvíjať nové pedagogické prístupy.
  • Spolupracovať s národnými a medzinárodnými inštitúciami zameranými na vzdelávanie a sprostredkovanie vzdelávania.
O nás
Naše ciele
Naše projekty
Výročné správy
Darujte 2%
Kontakty