„Investícia do vzdelania prináša najlepšie úroky.”

Benjamin Franklin

Kontakty


European Pedagogical Club, o. z.

Tel: 02/32 66 18 40
Email: ozepc@ozepc.sk

Heydukova 12 – 14
811 08 Bratislava-Staré Mesto
IČO: 42 265 789

Občianske združenie zaregistrované na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-40355 02. 12. 2012

O nás
Naše ciele
Naše projekty
Výročné správy
Darujte 2%
Kontakty