„Investícia do vzdelania prináša najlepšie úroky.”

Benjamin Franklin

Darujte 2%


Venujte svoje 2 % a pomôžte nám zvyšovať kvalitu vzdelávania na Slovensku. Pomáhame rozvoju školstva na Slovensku, aby sa deti a mladí mohli učiť z kvalitných materiálov, sprevádzal ich motivovaný učiteľ a viedol sebaistý riaditeľ školy. Vďaka vašim 2 % bude pre naše deti škola bezpečným priestorom, ktorý podporí rozvoj každého jedného dieťaťa bez rozdielu.


Zamestnanci, za ktorých podáva daňové priznanie zamestnávateľ

Info: Váš zamestnávateľ bude podávať daňové priznanie za vás. Napriek tomu je tu stručný návod, čo môžete ako zamestnanec v rámci poukázania 2 % European Pedagogical Club urobiť.

 1. Do 15. 02. 2024 (ideálne, dá sa však aj neskôr) požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Následne požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto potvrdenia si môžete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  1. 2 % zo svojej zaplatenej dane ─ to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  2. 3 % zo svojej zaplatenej dane ─ ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Stiahnite si vyhlásenie s údajmi OZ European Pedagogical Club a zvyšné údaje o sebe napíšte do vyhlásenia spolu so sumou dane, ktorú môžete poukázať. Súbor následne stiahnite a vytlačte.
 5. Obe tieto tlačivá, teda vyhlásenie spolu s potvrdením, doručte osobne alebo zašlite poštou do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa svojho trvalého bydliska. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2 % (3 %) v prospech vami vybraného prijímateľa.

Ak nám chcete dať vedieť, že ste nám zaslali svoje 2 % alebo 3 %, zaškrtnite vo vyhlásení príslušný súhlas so zaslaním svojich údajov (my uvidíme vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu).

Fyzické osoby, ktoré si samy podávajú daňové priznanie v roku 2022

Tlačivá A a B potrebujete, ak ste napr. zamestnaný/-á, ale daňové priznanie si podávate sami (v priebehu roka ste mali viac zamestnávateľov, SZČO a pod.).

Vypočítajte si:

 1. 2 % zo svojej zaplatenej dane ─ to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 2. 3 % zo svojej zaplatenej dane ─ ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete na začiatku tohto článku.

Interaktívne predvyplnené tlačivo daňové priznanie FO typ A Online možnosť podania daňového priznania FO typ A Potvrdenie k dani z príjmov FO typ A za rok 2020

Upozorňujeme, že na fyzické osoby – živnostníkov (tlačivo typu B) sa vzťahuje povinnosť podať daňové priznanie len elektronicky. Vzor elektronického formulára na tlačivo typu B nájdete tuPredvyplnené tlačivo daňové priznanie FO typ B

Online možnosť podania daňového priznania FO typ B 

Potvrdenie k dani z príjmov FO typ B za rok 2020

Ak nám chcete dať vedieť, že ste nám zaslali svoje 2 % alebo 3 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním svojich údajov (my uvidíme vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu).

Do 31. marca 2024 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo typu A daňovému úradu a uhraďte daň. V prípade poslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na príslušný daňový úrad podľa svojho trvalého bydliska.

Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k daňovému priznaniu je aj potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech vami vybraného prijímateľa.

Údaje potrebné na poukázanie 2 % našej organizácii: Obchodné meno/názov: European Pedagogical Club, o. z. Právna forma: občianske združenie IČO: 42 265 789 Adresa/sídlo: Heydukova 12 – 14, 811 08 Bratislava

Dôležité termíny

31. marec 2024 Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (SZČO), ktorí podávajú daňové priznanie.

31. apríl 2024 Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj potvrdenie o zaplatení dane).

Ďakujeme.

O nás
Naše ciele
Naše projekty
Výročné správy
Darujte 2%
Kontakty